Uzel Plastik

Kalite

 • 1 - Müşteri Talebinin Belirlenmesi
 • 2 - Teklif Aşaması
 • 3 - Baskı Öncesi Hazırlık
 • 4 - Baskı Onayı
 • 5 - Üretim
 • 6 - Kalite Kontrol
 • 7 - Teslimat
 • 8 - Müşteri Memnuniyetinin Devamı

"Plastik Ambalajda Güvenli Hizmet"

Uzel Plastik, üretimden teslimata, tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini esas alan kalite yaklaşımını ve mükemmellik prensibini benimseyerek, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi esas amaç olarak kabul etmektedir. Eğitime ve teknolojiye yatırım yaparak, müşterilerinin değişien ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.Müşteriler, siparişlerinin en kısa zamanda, en iyi kalitede hazırlanıp teslim edileceğini ve her türlü sorunlarıyla ilgilenilerek yardım edileceğini bilmektedirler. Bu nedenle “Plastik Ambalajda Güvenli Hizmet” Uzel Plastik’in sloganı olmuştur.Tedarikçiler, çalışanlar ve müşteriler Uzel Plastik’de iş ortağı olarak görülür ve onlarla karşılıklı güven içerisinde ortaklaşa çalışmalar yürütülür.

Sertifikalarımız

Kalite Politikamız

Uzel Plastik, kurulduğu günden beri evrensel, insani ve ahlaki kural ve kaidelerden hiç taviz vermeden bugünlere gelmiştir. Üretimden sevkiyata tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini esas halan kalite yaklaşımını ve mükemmellik prenseibini benimseyerek, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi esas amaç olarak kabul etmiştir. Eğitime ve teknolojiye yatırım yaparak, müşterilerinin değişien ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler sunar.

Müşterilerimiz, siparişlerinin en kısa zamanda, en iyi kalitede hazırlanıp teslim edileceğini ve her türlü sorunlarıyla ilgilenilerek yardım edeceğimizi bilirler. Bu nedenle “Plastik Ambalajda Güvenli Hizmet” Uzel Plastik’in sloganı olmuştur.

Uzel Plastik;

– Müşteri memnıniyetini ve kalitenin sürekli iyileştirilmesini amaçlayan

– Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulup, geliştirilerek uygulanmasını sağlayan

– “Ismarlama Terzi” hassasiyetiyle

– Tedarikçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini iş ortağı görüp onlarla karşılıklı güven içinde ortaklaşa hareket eden bir kuruluştur.

Çevre Politikamız

UZEL PLASTİK işini yaparken çevreye saygılı olmayı, çevreyi korumayı, kirliliği azaltmayı, kaynakları verimli kullanmayı benimsemiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Uzel Plastik tüm çalışanlarını bilinçlendirmiştir.

Benimsediğimiz ilkeler;

 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek,
 • Tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisini en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
 • Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek geri dönüşüm miktarını arttırmak.

Gıda Güvenliği Politikamız

Gıda Ambalajı sektöründe faaliyet göstermekte olan UZEL PLASTİK’te temel ilkemiz, ana hedefimiz olan güvenli ürün üretmek doğrultusunda, “Müşteri Memnuniyeti” ne birinci dereceden önem vererek; mevcut yasal şartlar, müşteri tarafından beyan edilmiş şartlar, gıda güvenliği standartları ve gıda güvenliği gereklilikleri doğrultusunda üretim gerçekleştirmektir.

Üretmiş olduğumuz ürünleri zamanında ve hijyenik koşullarda teslim etmek, kalitede süreklilik ve müşteri memnuniyeti temel amacımızdır.

İyi üretim , iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlayarak gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini  ve geliştirilmesini sağlamaktayız.

Gıda güvenliği ile ilgili konularda gıda zincirinde yer alan tedarikçi , müşteri ve ilgili tüm birimler ile etkin bir iletişim kurmaktayız.

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmaktayız. Temel hedefimiz sürekli iyileşmek ve gelişmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Uzel Plastik’de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur.

Benimsediğimiz ilkeler;

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek,
 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile birlikte üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak,
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak, tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek.